Trợ giúp

  • Các truyện hay sẽ được chọn ra từ các bình chọn với nút +1 (được cung cấp bởi Google)
  • Để bình chọn cho truyện, các bạn có thể click vào nút +1 bên trong mỗi truyện (bấm vào tựa đề hoặc nút read more để mở trang riêng của truyện đó)
  • Để có thể đăng truyện, bạn cần phải đăng ký thành viên.

Để đăng ký làm thành viên bạn thực hiện các bước sau:

  1. Bấm vào Create new account
  2. Điền User name : tài khoản của bạn (tài khoản này bạn tự đặt để sau này dùng nó truy cập vào Web)
  3. Bạn ghi địa chỉ mail của bạn –  Rồi bấm vào khung Create new account là xong
  4. Hệ thống tự động gửi pass, bạn check mail và dùng pass + username đăng nhập vào Web

*** Trường hợp, bạn muốn đổi Pass thì sau khi đăng nhập hãy chọn My account và bạn ghi pass mới vào.