Em Co Cô…!

Trước giờ giảng môn Vật lý, cô Tâm nói với cả lớp:

Cô Tâm: khi bạn hỏi thì ai cũng phải giơ tay. Ai không biết sẽ co ngón tay lại.

HS: vâng!

Trong giờ giảng có 10 giáo viên khác tham dự. Cô Tâm hỏi:

Tại sao xe chuyển động?

Cả lớp giơ tay.

Cô Tâm: Chà hôm nay lớp mình học giỏi quá. Vì vậy, Bu tôi nói với bạn những gì.

Bu: Vâng thưa bà, tôi có cái đó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *