Ba Bợm Nhậu Thú Tội

Ba người uống rượu ngồi trong quán bar.

Sau một hồi nhậu nhẹt, có người gợi ý mỗi người tự thú một điều chưa từng kể với ai.

Người đầu tiên:

– Được chứ! Tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi là người đồng tính.

Người thứ hai:

– Tôi ngoại tình với vợ của sếp!

Bánh xe thứ ba:

– Tôi biết phải nói gì?

– Đừng ngại, nói đi!

Hai người kia thúc giục.

– Ừm! Đó là: Tôi không thể giữ bí mật!

– !! ??

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *