Tôi Đi Khám Mắt

Hai con đom đóm gặp nhau. Một con bị bỏng trên đầu, bay vội.

– Bạn đi đâu?

– Tôi đi khám mắt.

– Ồ, nhưng tôi bị bỏng đầu.

– Oh! Tối qua đi chơi về khuya thấy chập chờn tôi tưởng vợ, tôi ôm hôn định hôn đó là tàn thuốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *