Người Bình Tĩnh

Ba người bạn ngồi uống cà phê hết đề tài để nói, bỗng một bạn hỏi: “Theo bạn, bạn định nghĩa thế nào là người điềm đạm”.
Anh thứ nhất nói:
– Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ân ái với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Mọi người bình tĩnh là tôi không bắn những cuộc tấn công kép đó.
Anh thứ hai nói:
– Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ân ái với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi không bắn người phụ nữ đó và nói: Tôi xin lỗi ông bà, các ông cứ tiếp tục.
Anh thứ ba tỏ ra nguy hiểm:
– Theo tôi, tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ thì thấy vợ đang ân ái với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn người phụ nữ đó và nói: Con xin lỗi ông bà, các ông cứ đi. Nhưng nếu chàng trai đó có thể tiếp tục, anh ta sẽ là người bình tĩnh lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *