Câu Hỏi Khó

Người phỏng vấn: “Bạn sẽ chọn trả lời 1 câu hỏi khó hay 5 câu hỏi dễ hơn? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng”.
Thí sinh suy nghĩ và cuối cùng quyết định:
– Tôi chọn một câu hỏi khó.
– Tốt! Chúc may mắn, bạn đã có lựa chọn của mình. Đây là câu hỏi của bạn: Cái gì đến trước: Con gà hay quả trứng?
Ứng viên vui vẻ và tự tin trả lời:
– Đó là một con gà!
– Tại sao? – người phỏng vấn hỏi.
– Xin lỗi ngài, ngài đã hứa với tôi rằng sẽ chỉ hỏi một câu. Và có thể bạn sẽ không hỏi tôi một câu hỏi khó khác?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *