Day: Tháng Mười 11, 2020

Thách đố

Thách đố Trong lúc đợi xe buýt, một ông Bác học tài giỏi nói với người nông dân cũng đang…